Lidmaatschap

Klik hier om online in te schrijven (jeugd en senioren lidmaatschappen).

Men kan zich aanmelden als lid door middel van een aanmeldingsformulier. Na inlevering van 2 recente pasfoto’s ontvangt ieder lid een parkkaart. Deze kaart is persoonsgebonden. Men is speelgerechtigd na betaling van de betreffende contributie, inclusief het inschrijfgeld.

Tevens bieden wij de mogelijkheid tot gespreide betaling. Dit geschiedt via automatische incasso. Voor administratiekosten wordt dan per seizoen € 3,- per lidmaatschap gerekend. Wanneer de incasso tijdens de betalingstermijn wordt gestopt, is men verplicht het nog openstaande bedrag direct te voldoen. 

Na aanmelding via het inschrijfformulier van Tennispark De Sprong gaan wij er van uit dat u op de hoogte bent van en akkoord bent met het parkreglement welke is beschreven op deze website en opvraagbaar aan de bar van Tennispark De Sprong.

 

We bieden de volgende lidmaatschappen aan:  

 

  Volledig jaarlidmaatchap, onbeperkt speelrecht  

 

  € 205,-

 

  Volledig zomerlidmaatschap vanaf 18 jaar, onbeperkt speelrecht

 

  € 138,-

 

  Overdag jaarlidmaatschap, zomer ma. t/m vr. 9.00-17.00 / winter

  onbeperkt speelrecht    

 

  € 149,-

 

  Zomer daglidmaatschap vanaf 18 jaar, ma. t/m vr. 9.00-17.00 uur

 

  €  77,-

 

  Winterlidmaatschap en studentlidmaatschap winter 

  (daglid en vollediglid met onbeperkt speelrecht) vanaf 18 jr.

 

  €  77,-

 

 

   Extern winterlidmaatschap

 

  € 100,-

   

  Studentenlid*, onbeperkt speelrecht (alleen zomer)

 

  € 72,-

 

  Jeugd-combilidmaatschap zomerseizoen inclusief 16 lessen met

  juniorspeelrecht

 

  € 188,-

 

  Jeugd zomerlidmaatschap met juniorspeelrecht

 

  € 70,-

  Jeugd zomerlidmaatschap met seniorspeelrecht

 

  €  95,-

 

  Jeugd-combilidmaatschap winterlessen inclusief 16 lessen met

  juniorspeelrecht

 

  € 168,-

 

  Jeugd zomerlidmaatschap zomer juniorspeelrecht

  €  50,-

 

  Jeugd winterlidmaatschap met juniorspeelrecht

   €  65,-

 

* Studenten staan ingeschreven bij een reguliere dagopleiding MBO,HBO of universiteit. Een kopie van het bewijs van inschrijving bij de opleiding dient ieder jaar voor het seizoen overlegd te worden. Deze regel geldt voor schoolverlaters en de daaropvolgende opleidingsjaren.

Inschrijfgeld voor senioren vanaf 18 jr. bedraagt € 20,-

Seniorspeelrecht voor junioren naast het lidmaatschap: zomer € 25,00 / winter € 15,-. 

Seniorlid: vanaf het jaar dat men 18 jaar wordt. 

 

Opzegging van lidmaatschap

De lidmaatschappen (senior en jeugd) die betrekking hebben op de zomerperiode dienen vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe zomerseizoen opgezegd te worden.

De lidmaatschappen (senior en jeugd) die betrekking hebben op het winterseizoen dienen vóór 1 juli voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen opgezegd te worden.

De jaarlidmaatschappen dienen vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe zomerseizoen opgezegd/gewijzigd in een ander lidmaatschap te worden.

Alleen schriftelijke opzeggingen en opzeggingen per e-mail worden in behandeling genomen. Bij niet tijdige opzegging is de volledige contributie volgens lidmaatschap verschuldigd. Na tijdige opzegging ontvangt u een bevestiging van uw afmelding. Geen bevestiging betekent geen afmelding en blijft u lid van het tennispark.

 

Gespreide incassobetaling

De contributie kan ook betaald worden door middel van een gespreide incassoregeling. De contributie wordt dan in zes (seizoenslidmaatschappen) of in twaalf (jaarlidmaatschappen) maandelijkse delen van uw rekening geïncasseerd. De incassokosten zijn € 3, - per lidmaatschap per jaar.

 

Ziekte, blessure, zwangerschap, verhuizing

Leden, die op grond van een medische indicatie of in geval van verhuizing geen gebruik kunnen maken van hun lidmaatschap, dienen dit voor aanvang van het seizoen te melden. Zij komen in dit geval in aanmerking voor een passende regeling. Na 1 april/1 oktober vervalt deze regel. Om voor deze regeling in aanmerking te komen betaalt u € 10,- per jaar en moet gedocumenteerd worden om de juistheid te kunnen controleren.