Park- en Afhangreglement

 

Seizoenen en openingstijden

Het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 30 september, het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

Het park is gesloten op 27 april ivm Koningsdag. Tevens is het park gesloten gedurende de kerstvakantie van 23 december 2024 tot en met 5 januari 2025.

Het park is alle dagen van de week geopend, de openingstijden verschillen per seizoen.

 

Zomer

De banen zijn op werkdagen geopend van 9.00 uur tot 23.00 uur, de bar van 10.00 uur tot 24.00 uur.

De bar is op werkdagen tussen 12.00 uur en 14.00 uur en tussen 17.00 uur en 19.00 uur gesloten.

Op zaterdag, zondag en feestdagen zijn de banen en bar geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Op zaterdag en zondag gaat de verlichting niet aan.

 

Winter

De banen zijn op maandag t/m donderdag geopend van 9.00 uur tot 22.30 uur, de bar van 10.00 uur tot 23.30 uur.

De banen zijn op vrijdag geopend van 9.00-20.00 uur. 

De bar is op maandag t/m vrijdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur en tussen 17.00 uur en 19.00 uur gesloten.

Op zaterdag zijn de banen geopend van 9.00 uur tot 13.00 uur, de bar van 10.00-13.00 uur.

Op zondag zijn de banen geopend tot donker en maximaal tot 17.00 uur, de verlichting gaat niet aan. 

Op zondag is de bar geopend van 10.00 tot donker. 

  

Lidmaatschappen

Tennispark De Sprong hanteert een uiterst flexibel lidmaatschapssysteem. Hieronder een uiteenzetting van de verschillende lidmaatschappen:

 

Senioren  (in het jaar dat een speler achttien jaar wordt is men senior)

Volledig jaarlidmaatschap

Met dit lidmaatschap heeft u het hele jaar onbeperkt speelrecht gedurende de openings-tijden.

Jaardaglidmaatschap

U kunt in de zomerperiode op weekdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur tennissen, in de winterperiode is er onbeperkt speelrecht.

Volledig zomerlidmaatschap

Gedurende het zomerseizoen geniet u van onbeperkt speelrecht gedurende de openingstijden.

Zomerdaglidmaatschap

U kunt in de zomerperiode op weekdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur tennissen.

Zomer studentenlidmaatschap

Dit lidmaatschap is voor diegenen die staan ingeschreven bij een reguliere dagopleiding MBO, HBO of universiteit en dit kunnen aantonen. Dit wordt gecontroleerd in april. Als men niet meer studeert en het lidmaatschap is niet opgezegd dan wordt dit omgezet in een volledig zomerlidmaatschap.

Winterlidmaatschap voor Sprong-zomerleden

U hebt gedurende het winterseizoen onbeperkt speelrecht.

Extern winterlidmaatschap

Voor spelers die geen zomerlidmaatschap bij De Sprong hebben. In het winterseizoen onbeperkt speelrecht.

  

Junioren  (jeugd t/m 17 jaar)

Juniorspeelrecht: Het jeugdlid is doordeweeks van 9.00 uur tot 19.00 uur en in het weekend gedurende openingstijden speelgerechtigd.

Seniorspeelrecht: Het jeugdlid is gedurende de openingstijden speelgerechtigd.

Jeugdlidmaatschappen zomer en winter juniorspeelrecht

Jeugdlidmaatschappen zomer en winter seniorspeelrecht

Combi-lidmaatschap zomer en winter (junior- of seniorspeelrecht)

Een lidmaatschap voor de kinderen uit het basis- en voortgezet onderwijs, waarbij speelrecht (naar keuze) en tennislessen zijn samengebracht.

 

Tenniskidsprogramma

Een programma voor de kinderen uit het basisonderwijs. Dit programma is uitsluitend gecombineerd met het juniorspeelrecht.

 

Voor de kosten van de lidmaatschappen verwijzen wij u de pagina Lidmaatschap.

Als u lid bent van De Sprong krijgt u een speelpas, deze heeft u nodig om een baan af te hangen. Hiervoor dient u een pasfoto in te leveren. 

 

Opzegging van lidmaatschap

De lidmaatschappen (senior en jeugd) die betrekking hebben op de zomerperiode dienen vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe zomerseizoen opgezegd te worden.

De lidmaatschappen (senior en jeugd) die betrekking hebben op het winterseizoen dienen vóór 1 juli voorafgaand aan het nieuwe winterseizoen opgezegd te worden.

De jaarlidmaatschappen dienen vóór 1 januari voorafgaand aan het nieuwe zomerseizoen opgezegd/gewijzigd in een ander lidmaatschap te worden.

Alleen schriftelijke opzeggingen en opzeggingen per e-mail worden in behandeling genomen. Bij niet tijdige opzegging is de volledige contributie volgens lidmaatschap verschuldigd. Na tijdige opzegging ontvangt u een bevestiging van uw afmelding. Geen bevestiging betekent geen afmelding en blijft u lid van het tennispark.

 

Introducés

Leden kunnen een persoon introduceren (één persoon per lid), dezelfde persoon mag vijf maal per seizoen geïntroduceerd worden. De kosten bedragen € 7, - (senioren) of € 3,50 (junioren) per keer, dit dient vooraf betaald te worden waarna een introducékaart overhandigd wordt. Echter niet na 20.00 uur ’s avonds en niet gedurende de vrijdag, zaterdag- en zondagcompetitie. Deze competitie wordt in april, mei, september en oktober op vrijdag vanaf 19.00 uur en zaterdag vanaf 11.00 uur gespeeld.

 

Gespreide incassobetaling

De contributie kan ook betaald worden door middel van een gespreide incassoregeling. De contributie wordt dan in zes (seizoenslidmaatschappen) of in twaalf (jaarlidmaatschappen) maandelijkse delen van uw rekening geïncasseerd. De incassokosten zijn € 3, - per lidmaatschap per jaar.

 

Het tennispark

Bespeelbaarheid en het gebruik van de banen

De rode kunstgrasbanen (TennisPro Vision) zijn gelegd in 2019 en 2020. Ze zijn vrijwel altijd te bespelen, met uitzondering van enkele winterse omstandigheden. Bij sneeuw, opdooi en ijzel is het niet mogelijk om te spelen. Als de banen onbespeelbaar zijn wordt dit aangegeven op de homepagina van de website, het park is dan tevens gesloten. De parkeerplaats is dan afgesloten met de ketting. Zodra de banen weer toegankelijk zijn verdwijnt de melding op de website. Bij extreme regenval kan de leiding besluiten om de kantine te sluiten, de banen zijn dan wel bespeelbaar. De banen zijn gevoelig voor vervuiling. Zorg dat uw schoenen “schoon” zijn, bijvoorbeeld geen gravel of modder in het profiel van uw schoenen. Roken, glas of kauwgum op de banen is verboden, deze zaken kunnen de mat ernstige schade toebrengen. 

Voor het betreden van de baan is men verplicht gebruik te maken van de bij die baan behorende toegangsdeur. Als een bal op een andere baan terecht komt wacht u de rally op die baan af en roept dan “bal over”. De speler op de andere baan zal de bal dan retourneren. Na het spelen dient u de baan schoon achter te laten. Verder verwachten wij dat iedereen sportief en respectvol met elkaar omgaat zodat een ieder met plezier op ons park de tennissport kan beoefenen. Ontstaat er toch een probleem dan kunt u dit melden aan de leiding.

 

Kledingvoorschrift

Het dragen van specifieke tenniskleding en tennisschoenen is verplicht. Verdere informatie hierover kunt u krijgen in onze tennisshop.

 

Baanreservering

Op één baan kan gedurende het gehele jaar een speeltijd worden besproken, dit kan maximaal zes dagen van te voren. Het is niet toegestaan om vóór de gereserveerde tijd op die dag te spelen. De speeltijd is vastgesteld op 45 minuten. Op de donderdagavond kan er na 18.45 uur niet meer gereserveerd worden in verband met het tossen (bv 9.00, 9.45, 10,30, enz). Heeft u een speeltijd gereserveerd dan dient u ook op die tijd aanwezig te zijn anders vervalt de speeltijd. 

 

Zelfmeegebrachte consumpties

Het is verboden om zelfmeegebrachte etens- en drinkwaren te nuttigen in de kantine op het terras en op de banen.

 

Tot slot

Ieder lid dient op de hoogte te zijn van het parkreglement en deze ook na te leven. Het niet naleven van deze regels of wangedrag kan zonder restitutie van contributie tijdelijke of definitieve intrekking van het speelrecht tot gevolg hebben.

De directie van het park is op ieder tijdstip bevoegd de regels te herzien, uit te breiden en/of aan te passen. Wijzigingen die zich in het seizoen voordoen, worden vermeld op de website. U kunt het parkreglement inzien in de servicegids, op de website en is opvraagbaar aan de bar.

Ieder lid van Tennispark De Sprong maakt op eigen risico gebruik van de accommodatie en heeft door middel van de inschrijving te kennen gegeven zich op de hoogte te houden van het park- en afhangreglement.

 

Afhangreglement

1.       De speeltijd is vastgesteld op 45 minuten voor enkel- als dubbelspel in zowel het zomer als winterseizoen.

2.       Afhangen mag vanaf het moment dat er twee personen voor die baan aanwezig zijn. Alle spelers dienen een geldige spelerspas op het afhangbord te hangen.

3.       Eerst een lege baan afhangen. Kijk ook even naar buiten, misschien zijn er pasjes na het spelen niet weggehaald.

4.       De baan waar het langst wordt gespeeld, moet het eerst worden afgehangen. Dit zoveel mogelijk aansluitend.

5.       Indien banen waarop u kunt afhangen gelijk zijn begonnen, dan dient de baan waarop een enkelspel speelt eerst afgehangen te worden.

6.       “Hangen is blijven”. Het is niet toegestaan een baan af te hangen en dan het park te verlaten.

7.       “Spelen waar u hangt”. Er moet gespeeld worden op de baan die afgehangen is.

8.       “Doorhangen is niet toegestaan”. Melden zich na uw speelperiode geen nieuwe spelers voor uw baan, dan mag u doorspelen. Uw pasjes moeten in dat geval blijven

           hangen op de oorspronkelijke begintijd.

9.       “Tussen hangen en hangen zit een kwartier. “Wanneer u afgehangen bent, is het niet toegestaan om op diezelfde tijd weer een andere baan af te hangen. U dient een

           kwartier te wachten.

10.      Hebt u een tijd gereserveerd, dan dient u ook op die tijd aanwezig te zijn, anders vervalt de reservering. Het is niet toegestaan om vóór de gereserveerde tijd met

           hetzelfde groepje een baan af te hangen. De gereserveerde tijd is vastgesteld op 45 minuten.

 

 

Bel of kom langs voor informatie bij Tennispark De Sprong

Sportpark "De Bezelhorst" (Doetinchem Noord)

Rogier & Ingrid Kristians-Zuiderduin

Bezelhorstweg 79

7009 KK Doetinchem

Telefoon/telefax  06-53594585

E-mail   info@tennisparkdesprong.nl  

Website www.tennisparkdesprong.nl  

Bankrekeningnr. NL59 RABO 0388404744